» Tìm kiếm:

Lê Thành Tân

An Giang No ton dong nganh giao duc tren 26 ti dong An Giang: Nợ tồn đọng ngành giáo dục trên 26 tỉ đồng

Ngày 24.5, ông Lê Thành Tân, Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang cho biết Sở Tài chính vừa có tờ trình UBND tỉnh về việc bổ sung..