» Tìm kiếm:

Lê Thành Phước

Chay rui kho chua lua gao o Can Tho Cháy rụi kho chứa lúa gạo ở Cần Thơ

0h30" ngày 23/7, kho chứa lúa gạo của ông Lê Thành Phước (doanh nghiệp tư nhân Bình Thủy) số 12/7, đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ..