» Tìm kiếm:

Lê Nguyên Đại

Xung quanh su nham lan trong mot giai thuong sach Xung quanh sự nhầm lẫn trong một giải thưởng sách

Trong số các giải sách hay, sách đẹp, bìa đẹp vừa được Hội Xuất bản Việt Nam công bố và tổ chức phát giải tại Hà Nội vào cuối tháng..

Manh mun sach dich Manh mún sách dịch

Gần một trăm dịch giả trong nước đã về ngồi với nhau để bàn xem tình hình dịch, xuất bản các tác phẩm văn học nước ngoài hiện nay của chúng..