» Tìm kiếm:

Lê Ngọc Khoa

Ngai thi diem khong di xe cong Ngại thí điểm không đi xe công

Theo quyết định 25/2006/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ ấn định, Bộ tài chính đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề..

Nhieu co quan Nha nuoc dung dat cong cho thue ban bia Nhiều cơ quan Nhà nước dùng đất công cho thuê bán bia

Ông Lê Ngọc Khoa, Cục phó Quản lý công sản (Bộ Tài chính) chiều nay cho biết, tình trạng dùng một bộ phận trụ sở để cho thuê, kinh doanh..