» Tìm kiếm:

Lê Long Thiên

Doi thoai trong Nhat ky Vang Anh chua dep Đối thoại trong "Nhật ký Vàng Anh" chưa đẹp

Lớp trẻ học được gì ở những lời thoại thiếu văn hóa (cách xưng hô ông, bà) ở tuổi teen? Không chỉ vậy, lối sống đua đòi, không vâng lời..