» Tìm kiếm:

Lê Lương Phương

Thanh lap Trung tam Dich vu ky thuat khai thac va bao ve nguon loi thuy san Thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ trưởng Bộ Thủy sản Lê Lương Phương vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

32 tau thuyen danh ca chua dang kiem 32% tàu thuyền đánh cá chưa đăng kiểm

Thứ trưởng Bộ Thủy sản Lê Lương Phương vừa ký quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trực..