» Tìm kiếm:

Lâm Quang Nhớ

Thien su duong pho "Thiên sứ" đường phố

"Chơi đá cầu nhé!" - Lâm Quang Nhớ bắt chuyện, làm quen với trẻ em đường phố (TEĐP) bằng một lời rủ rê như thế. Trong ba lô của anh, bên..