Bien tram y te thanh phong mach tu Biến trạm y tế thành phòng mạch tư!

Chuyện xảy ra tại trạm y tế thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bị phát hiện từ phản ảnh của bệnh nhân Lâm Như. Bà trưởng trạm y..