Di tich lang Ca Ho phong thuy danh chua nuoc thai Di tích làng Cả: Hồ "phong thủy" đành chứa nước thải?

Một phần di tích làng Cả (Việt Trì, Phú Thọ), mang dấu ấn của kinh đô Văn Lang xưa, có nguy cơ biến thành hồ nước thải của Nhà máy mì chính..