Lam VIP chi mat 350 USD Làm VIP chỉ mất... 350 USD

Mercedes S500 đón, tiễn tận chân cầu thang máy bay, hoa tươi rực rỡ chào mừng... Những nghi thức này giờ không chỉ dành cho nguyên thủ quốc..

Lam VIP chi mat 350 USD Làm VIP chỉ mất... 350 USD

Mercedes S500 đón, tiễn tận chân cầu thang máy bay, hoa tươi rực rỡ chào mừng... Những nghi thức này giờ không chỉ dành cho nguyên thủ quốc..