Bi bong nang do DTDD phat hoa Bị bỏng nặng do ĐTDĐ phát hoả

Chiếc điện thoại di động bất ngờ phát hoả khiến người chủ sở hữu của nó bị bỏng nặng và thiêu đốt cả căn phòng của khách sạn mà ông đang ở...