» Tìm kiếm:

Kristi Đinh

Gioi tre Viet hoc tieng Viet de giu hoa khi gia dinh Giới trẻ Việt học tiếng Việt để giữ hòa khí gia đình

Kristi Đinh để một mẩu giấy ghi lời nhắn viết nguệch ngoạc bằng tiếng Anh cho mẹ đặt ở trên bàn ăn: “Con đi làm khuya, sẽ về nhà trễ”...