» Tìm kiếm:

Kremlin Dmitri Peskov

Tong thong Nga phan doi sua hien phap Tổng thống Nga phản đối sửa hiến pháp

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua khẳng định, ông Putin không ủng hộ đề xuất của chủ tịch Hội đồng Liên bang về việc sửa..