Nhieu du an FDI lon cho cap phep Nhiều dự án FDI lớn chờ cấp phép

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, hiện đang có gần 20 dự án đầu tư lớn, có tổng vốn đầu tư từ 500 triệu đến 4-5 tỷ..