Quy Hoc Bong Kotex Vi Nu Sinh Tai Nang Viet Nam Lan Thu 5 Quỹ Học Bổng Kotex Vì Nữ Sinh Tài Năng Việt Nam Lần Thứ 5

Sáng nay, tập thể trường Trần Phú đã trở nên sôi động hơn trong lễ chào cờ đầu tuần bởi diễn ra buổi lễ trao Quỹ học bổng Kotex Vì nữ sinh..

Quy hoc bong Kotex vi nu sinh tai nang Quỹ học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng công ty Kimberly Clark Việt Nam đã phối hợp với Trường PTTH Trần Đại Nghĩa chính thức trao “học bổng Kotex Vì..