» Tìm kiếm:

Kon Ka King

Lap ban chi dao dieu tra vu pha Vuon quoc gia Kon Ka King Lập ban chỉ đạo điều tra vụ phá Vườn quốc gia Kon Ka King

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng..