Ko Hyeong cheong gai ba lam tuoi moi toan co bo Ko Hyeong-cheong: gái ba lăm tuổi mới toan…có bồ

Những tưởng “gái hơn hai, trai hơn một” là đẹp, nhưng điều đó cũng chẳng là gì với nữ diễn viên Ko Hyeon-cheong (35 tuổi) và “cậu em..