» Tìm kiếm:

Kinh Thánh Mới

Lieu Judas co thuc su phan Chua Liệu Judas có thực sự phản Chúa?

Trong suốt 2000 năm, Judas đã bị nguyền rủa vì tội phản bội chúa Jesus. Một tài liệu cổ mới được dịch sẽ kể câu chuyện từ phía Judas.