» Tìm kiếm:

King Gillette

1903 King Gillette thanh danh voi luoi dao xai mot lan 1903: King Gillette thành danh với lưỡi dao xài một lần

TTCN - Ngày nay người Mỹ chìm ngập trong tã giấy dùng một lần, camera dùng một lần, ngay cả quần áo dùng một lần. Nhưng khi người bán nút..