Theo duoi hip hop thuc thu Theo đuổi hip hop thực thụ

Kim, Kim Jojo, Kim Hip hop hay Cẩm Lê đều là những cách gọi khác nhau mà người ta nói về cô ca sĩ được coi là trẻ nhất V-Pop đang một mình..