Luu Diec Phi hoa than thanh Kim ung nu than Lưu Diệc Phi hóa thân thành Kim ưng nữ thần

Ban tổ chức Liên hoan phim Kim Ưng đã mời Lưu Diệc Phi hóa thân thành “kim ưng nữ thần” (nữ thần chim ưng vàng). Đây là lần đầu tiên..