Doan Chuan Nhac si cua mua thu Đoàn Chuẩn - Nhạc sĩ của mùa thu

Trong giai điệu của ông, ta cảm thấy có tiếng lá rơi nhè nhẹ, có tiết heo may se lạnh, có cả mùi thơm của cốm ủ lá sen. Nghe giai điệu của..