» Tìm kiếm:

Khu Bắc Linh Đàm

Khu Bac Linh Dam mo rong 500 ho dan cham duoc nhan nha Khu Bắc Linh Đàm mở rộng: 500 hộ dân chậm được nhận nhà

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Công ty Xây dựng số 2 khẳng định: Trong việc chậm trễ bàn giao nhà cho người mua, chủ đầu tư cũng có một..