Sau ly hon co tranh chap tai san duoc khong Sau ly hôn - có tranh chấp tài sản được không?

Hỏi: Tôi và vợ tôi ly hôn vào năm 2005, trong thời gian sống chung, tôi có tạo lập được một mảnh đất và một căn nhà cấp 4. Khi Toà án giải..