Singapore phat hanh to 2 dola moi de li xi Singapore phát hành tờ 2 đôla mới để lì xì

Khi Tết đến, nhu cầu về tiền mới, nhất là tờ 2 đôla, tăng cao khiến Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore quyết định phát hành thêm loại tiền..