Xe tai chay au can chet 1 Pho Chu tich HDND xa Xe tải chạy ẩu cán chết 1 Phó Chủ tịch HĐND xã

Chiều ngày 29/1, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xẩy ra một vụ tai nạn giao thông nghiên trọng làm một..