Khi Noel la cua moi nguoi Khi Noel là của mọi người!

Lễ Noel giờ đây không chỉ dành cho những người theo đạo, mà đã là ngày hội của giới trẻ ở các thành phố lớn. Sự giao thoa văn hoá đã tạo..