Thu tuong tai thi truong chung khoan New York Thủ tướng tại thị trường chứng khoán New York

8h55: Hiện đoàn VN đã ở trong sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Tất cả các thủ tục chuẩn bị cho một phiên giao dịch chứng khoán..