» Tìm kiếm:

Khi Liu Bin

Noi kho cua nguoi Trung Quoc o Matxcova Nỗi khổ của người Trung Quốc ở Matxcơva

Khi Liu Bin vừa đứng vào hàng dài chờ mua thực phẩm, mấy người phía trước anh vội bỏ chạy với nỗi sợ hiện rõ trên nét mặt. Vài bà già gần..