Can cu nao xac dinh doanh nghiep pha san Căn cứ nào xác định doanh nghiệp phá sản?

Khi DN, HTX có dấu hiệu “chết lâm sàng”, các chủ nợ, chủ sở hữu, chủ DN có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục…khai tử. Căn cứ đơn yêu..

Tu 30 ty dong phai thue to chuc dinh gia Từ 30 tỷ đồng phải thuê tổ chức định giá

Theo Nghị định 67/2006/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của tổ quản lý, thanh..

Slogan hay khong kho Slogan hay không khó

Khi DN quyết định chiến lược marketing của mình, họ sẽ sử dụng các thông tin quảng cáo và marketing để thực hiện chiến lược đó, và slogan..

Tien toi cap CO dien tu Tiến tới cấp C/O điện tử

VCCI đang gấp rút chuẩn bị chương trình cấp thẻ C/O cho DN, dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 7 này. Đây là hình thức cấp C/O mới nằm trong..