Phong Nha Ke Bang Da co du lich mao hiem Phong Nha - Kẻ Bàng: Đã có du lịch mạo hiểm

Tỉnh Quảng Bình dự định sẽ đưa vào khai thác 9 tuyến du lịch mạo hiểm dạng tổng hợp, kết hợp giữa du lịch hang động và du lịch mạo hiểm như..

Du lich mao hiem Phong Nha Ke Bang Du lịch mạo hiểm Phong Nha - Kẻ Bàng

Tỉnh Quảng Bình và Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa qui hoạch và xác định được chín tuyến du lịch mạo hiểm..

Quang Binh them 9 tuyen du lich mao hiem o Phong Nha Ke Bang Quảng Bình: thêm 9 tuyến du lịch mạo hiểm ở Phong Nha-Kẻ Bàng

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định sắp tới sẽ đưa vào khai thác 9 tuyến du lịch mạo hiểm dạng tổng hợp, kết hợp giữa du lịch hang động và du..