» Tìm kiếm:

Khan Yuonis

Khu mo cua dong ho Arafat Khu mộ của dòng họ Arafat

Ẩn sâu bên trong một khu đất nơi mà rác ngập đến mắt cá chân, cạnh một khu chợ thực phẩm của thành phố Khan Yuonis trên dải Gaza, khu mộ..