» Tìm kiếm:

Khamis Sirhan

Iraq Ke chi diem nhan 1 trieu USD Iraq: Kẻ chỉ điểm nhận 1 triệu USD

1 triệu USD đã được trao cho người cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của Khamis Sirhan al-Muhammad, một trong 55 cựu quan chức Iraq bị Mỹ..