Saddam co tai nhung khong choi noi My Saddam có tài, nhưng không "chơi" nổi Mỹ

Tôi thì rất đồng ý với bạn Khai Tam. Thế giới này sẽ chẳng bao giờ có hoà bình, vì sao ư? Bởi con người ta không bao giờ hết tham vọng, có..

Bush co anh huong nhat nhung anh huong the nao Bush có ảnh hưởng nhất, nhưng ảnh hưởng thế nào?

Chuyện bạn Khai Tam ủng hộ Bush chỉ là mang tính cá nhân cũng giống như không ít người hâm mộ Hitler, họ có lý do của họ. Bạn hoàn toàn..