» Tìm kiếm:

Kevin Kettler

Desktop dung mot lan nho cong nghe ao hoa Desktop "dùng một lần" nhờ công nghệ ảo hóa

Theo Giám đốc kỹ thuật Kevin Kettler của hãng máy tính Dell, các hệ thống ảo trong desktop sẽ cho phép trình duyệt chạy trên một môi trường..