Nhac tre se thanh con roi neu khong dau tu ngon ngu Nhạc trẻ sẽ thành "con rơi" nếu không đầu tư ngôn ngữ

Bài viết này không hoàn toàn đả kích nhạc trẻ. Nhưng thiết nghĩ nếu các nhạc sĩ mà không tìm tòi cho mình sự sáng tạo hơn về ngôn ngữ thì..