» Tìm kiếm:

Kazuo Inamori

Bieu tuong lon cua kinh te Nhat the ky 20 Biểu tượng lớn của kinh tế Nhật thế kỷ 20

Có vẻ như tên ông không được biết đến nhiều trên thế giới. Thế nhưng Kazuo Inamori chính là một trong những biểu tượng lớn của nền kinh tế..

Bieu tuong cua nen kinh te Nhat Ban Biểu tượng của nền kinh tế Nhật Bản

Có vẻ như tên ông không được biết đến nhiều trên thế giới. Thế nhưng Kazuo Inamori chính là một trong những biểu tượng lớn của nền kinh tế..

Bieu tuong kinh te Nhat the ky 20 Biểu tượng kinh tế Nhật thế kỷ 20

Có vẻ như tên ông không được biết đến nhiều trên thế giới. Thế nhưng Kazuo Inamori - người sáng lập và xây dựng tập đoàn công nghiệp quốc..

Bieu tuong kinh te Nhat the ky 20 Biểu tượng kinh tế Nhật thế kỷ 20

Có vẻ như tên ông không được biết đến nhiều trên thế giới. Thế nhưng Kazuo Inamori - người sáng lập và xây dựng tập đoàn công nghiệp quốc..