» Tìm kiếm:

KT Phương Nam

Chi tieu trung cap CD Ly Tu Trong TT Dao tao can bo Y te KT KT Phuong Nam Chỉ tiêu trung cấp CĐ Lý Tự Trọng, TT Đào tạo cán bộ Y tế, KT-KT Phương Nam

Tuyển sinh TCCN 2007, hệ Trung cấp của CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM có 750 chỉ tiêu CQ, 500 chỉ tiêu VLVH; Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng..

Truong Trung cap TT KTKT Phuong Nam Noi dao tao nghe nghiep co uy tin Trường Trung cấp TT KT-KT Phương Nam: Nơi đào tạo nghề nghiệp có uy tín

Được thành lập từ năm 2003, sau 4 năm hoạt động Trường Trung cấp TT Kinh tế – Kỹ thuật Phương Nam đã có những bước phát triển toàn diện..