» Tìm kiếm:

KH Văn Miếu

Trung tam hoat dong VH KH Van Mieu Quoc Tu Giam Mot du an tao bao Trung tâm hoạt động VH-KH Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Một dự án táo bạo

Hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhiều dự án lớn được thực hiện, trong đó dự án xây dựng, phát triển trung tâm hoạt động..