Du ng do lo i cho the thanh toa n Đừng đổ lỗi cho thẻ thanh toán

Cho dù không có thẻ thanh toán, nếu 1 người thật sự ăn chơi, thì họ vẫn có cách tự đưa mình vào tay các chủ nợ, họ cũng có thể mượn tiền..