Nguoi Jo Rai hien dat xay truong hoc Người Jơ Rai hiến đất xây trường học

Gia đình anh Kpă Cha, người dân tộc Jơ Rai, ở làng Lan Anh, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, vừa hiến 2.500 m2 đất xây dựng trường...