» Tìm kiếm:

Julian Palmora

He thong NMD cua My chi la mot lieu thuoc an than "Hệ thống NMD của Mỹ chỉ là một liều thuốc an thần"

"Nếu chúng ta thiết lập một hệ thống phòng thủ mà ai cũng tin chắc rằng nó sẽ bảo vệ chúng ta, thì kẻ thù sẽ chẳng dại gì bỏ tiền chế tạo..