» Tìm kiếm:

Josh Pollack

Star movies 254 Com den Star movies 25/4: Cớm đen

Thật bất ngờ khi nhà báo trẻ Josh Pollack khám phá ra sự thật hãi hùng đằng sau hình ảnh của một thành phố Edison yên bình, đó là những tên..

Phim rap 222801 Hoi hop cung Com den Phim rạp 22-28/01: Hồi hộp cùng "Cớm đen"

Nhìn qua, mọi thứ ở thành phố Edison có vẻ ổn thoả và trật tự, nhưng nhà báo trẻ Josh Pollack thì biết đó chỉ là phần nổi của tảng băng..