» Tìm kiếm:

Johnson & Johnson

Quy luat dong san pham Quy luật dòng sản phẩm

Theo quy luật thu gọn, một nhãn hiệu sẽ mạnh hơn nếu trọng tâm được thu gọn lại. Điều gì sẽ xảy ra khi ta thu gọn trọng tâm đến mức không..