» Tìm kiếm:

John Pendry

Co may tang hinh cua giao su John Pendry Cỗ máy tàng hình của giáo sư John Pendry

Năm 2018, chúng ta đang ở Trường cao đẳng Đế quốc tại London, báo chí thế giới sắp chứng kiến một sự kiện đầu tiên trên hành tinh. Chốc nữa..