Nhung guong mat chinh khach trien vong nam 2006 Những gương mặt chính khách triển vọng năm 2006

Họ là ai? Là những người sẽ ít nhiều tạo ra thay đổi tác động tới môi trường chính trị từng nước nói riêng và thế giới nói chung. Đặc biệt,..