» Tìm kiếm:

John Loiacono

Sun bo nhiem giam doc phan mem moi Sun bổ nhiệm giám đốc phần mềm mới

John Loiacono, 43 tuổi, đảm đương chức vụ này thay cho người tiền nhiệm Rich Green, sẽ chuyển sang làm cho một công ty phần mềm khác. Đây..