» Tìm kiếm:

John Harvard

Hanh trinh tren dat My Ky cuoi Dat tay len giay ong John Harvard Hành trình trên đất Mỹ - Kỳ cuối: Đặt tay lên giày ông John Harvard

Khu Đại học Harvard nằm ở trung tâm TP Boston, còn Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nằm gần con sông Charles ở mạn Đông Nam TP. Trong..