Cinemax 42 Cabin By The Lake Cinemax 4/2: Cabin By The Lake

Bộ phim kể về một tên giết người hàng loạt chuyên săn lùng những cô gái trẻ. Càng đào sâu nghiên cứu, hắn càng bắt nhiều người và nhốt vào..