» Tìm kiếm:

Johannes Hahn

Ao danh nhieu hoc bong cho sinh vien Viet Nam Áo dành nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam

5/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp tiến sĩ Johannes Hahn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghiên cứu Cộng hòa Áo. Chủ tịch nước tại buổi..